Today’s Hukamnama

Ragi Jattha / Parcharak

Jattha/Parcharak

Dates

Diwan

Bhai Harwinder Singh (Hazuri Ragi, Darbar Sahib) Apr 3 – Apr 30
Kirtan
Bhai Sulakhan Singh Riar Apr 17 – Apr 30
Dhadi Vara
Bhai Paramjit Singh Khalsa (Anandpur Sahib) Apr 3 – Apr 30
Katha
Bhai Puran Singh (Ludhiane Wale) May 1- May 14 Katha

Jattha/Parcharak

Dates

Diwan

Bhai Harwinder Singh (Hazuri Ragi, Darbar Sahib) Apr 3 – Apr 30 Kirtan
Bhai Sulakhan Singh Riar Apr 17 – Apr 30 Dhadi Varan
Bhai Paramjit Singh Khalsa (Anandpur Sahib) Apr 3 – Apr 30 Katha
Bhai Puran Singh (Ludhiane Wale) May 1- May 14 Katha

Upcoming Event